vocabulaire - thème 5 deel C

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
accueillirontvangen
acquérirverkrijgen
l'augmentation (v)de vermeerdering
brefkortom
carwant
cependanttoch, niettemin
le court métragede korte film
désormaisvoortaan
diversifiéafwisselend
l'édition (v)de editie
égalementook
enfintenslotte, eindelijk
en premier lieuin de eerste plaats
en résumésamengevat
en second lieuin de tweede plaats
finalementten slotte
le long métragede lange film
par conséquentdaardoor
pour finirtot slot
pourtanttoch, echter
la projectionde projectie, vertoning
la représentationde representatie, weergave
la salle de cinémade bioscoopzaal
la sélectionde selectie
variégevarieerd
vasteuitgebreid
de afgelopen jarenles années précédentes (v mv)
de bioscoopzaalla salle de cinéma
daardoorpar conséquent
de editiel'édition (v)
gevarieerdvarié
in de eerste plaatsen premier lieu
in de tweede plaatsen second lieu
de korte filmle court métrage
kortombref
de lange filmle long métrage
ontvangenaccueillir
ookégalement
de projectie, vertoningla projection
de representatie, weergavela représentation
samengevaten résumé
de selectiela sélection
ten slotte, eindelijkenfin, finalement
toch, niettemincependant
toch, echterpourtant
tot slotpour finir
uitgebreid(e)vaste
de vermeerderingl'augmentation (v)
wantcar