vocabulaire - thème 5 deel D

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
les acteurs principeaux (m mv)de hoofdrolspelers
attireraantrekken
ne ... aucungeen enkele
aucun degeen van
l'avis officiel (m)het officiele bericht
célèbreberoemd
le contenude inhoud
le critiquede recensie, kritiek
les défauts (m mv)de tekortkomingen
le défide uitdaging
le documentairede documentaire
éprouverervaren
les effets spéciaux (m mv)de speciale effecten
étrangervreemd, eigenaardig
extraordinairebijzonder, buitengewoon
faire échouerlaten mislukken
fondamentalessentieel, heel belangrijk
la maximede kernspreuk, uitspraak
mieuxbeter (bijw)
ne ... pas tellementniet zo
ordinairegewoon, normaal
réalisé pargeregisseerd, gemaakt door
les scènes humoristiques (v mv)de humoristische scènes
la science-fictionde sciencefiction
selon moivolgens mij
la synopsisde korte inhoud
aantrekkenattirer
beroemdcélèbre
beter (bijw)mieux
bijzonder, buitengewoonextraordinaire
de documentairele documentaire
ervarenéprouver
essentieel, heel belangrijkfondamental
geen enkelene ... aucun
geen vanaucun de
geregisseerd, gemaakt doorréalisé par
gewoon, normaalordinaire
de hoofdrolspelersles acteurs principaux (m mv)
de inhoudle contenu
de korte inhoudla synopsis
niet zo (veel)ne pas ... tellement
de persoonlijkheidla personnalité
de recensie, kritiekla critique
de sciencefictionla science-fiction
de speciale effectenles effets spéciaux (m mv)
volgens mijselon moi
vreemd, eigenaardigétrange