vocabulaire - thème 6 deel A

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
s'atténuerverminderen
concernerbetreffen
au désespoirwanhopig
équivalent àgelijk aan
inversementdaarentegen
se moquer dede spot drijven met
la proportionhet percentage
gelijk aanéquivalent à
het percentagela proportion
de spot drijven metse moquer de