vocabulaire - thème 6 deel C

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
accueillirverwelkomen
additionneroptellen
l'alimentation (v)de voeding
arroserbesprenkelen, besproeien
la bagatellede kleinigheid
le calculde berekening
combattrebestrijden
contesterbetwisten
les déchetshet afval
décrocherin de wacht slepen
dégageruitstoten
la démesurede buitensporigheid
empruntergebruik maken van
l'environnement (m)het millieu
l'épreuve (v)de wedstrijd
l'événement (m)de gebeurtenis
évidemmentnatuurlijk
évitervermijden
l'exploit (m)de heldendaad
la haussede stijging
l'intérêt (m)het belang
la liaisonde verbinding
le licenciéhet lid van een sportbond
le patrimoinehet erfdeel
prendre en compteerbij inbegrepen zijn
préserverbewaren, beschermen
quand àwat betreft
la queuede rij
réclamereisen
le recyclagede recycling
réduireverminderen
se réjouir dezich verheugen op
la remonteé mécaniquede skilift
remplacervervangen
se rendre àzich begeven naar
renforcerversterken
le téléphériquede kabelbaan
le télésiègede stoeltjeslift
en valoir la chandellede moeite waard zijn
aan de ene kantd'une part
aan de andere kantd'autre part
het afvalles déchets
het belangl'intérêt (m)
beschermen, bewarenpréserver
de gebeurtenisl'événement (m)
gedeeltelijkpartiellement
het millieul'environnement (m)
zich opwarmerse réchauffer
plaatsvindenavoir lieu
de rijla queue
de stijgingla hausse
uitstotendégager
zich verheugen opse réjouir de
vermijdenéviter
verminderenréduire
versterkenrenforcer
vervangenremplacer
wat betreftquant à