vocabulaire - thème 6 deel D

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
l'accoutumance (v)de gewenning
avoir recours àzijn toevlucht nemen tot
déchirerscheuren
le doutede twijfel
l'évidence (v)de duidelijkheid
l'inconvénient (m)het nadeel, het bezwaar
intelligemmentverstandig
la performancede prestatie
de pointetop
la souffrancede pijn
supplémentaireextra
le témoignagede getuigenis
valoirwaard zijn
het antwoordle réponse
het bezwaar, het nadeell'inconvénient (m)
de duidelijkheidl'évidence (v)
echter, tochpourtant
extrasupplémentaire
de meningl'opinion (v), l'avis (m)
onvermijdelijkinévitable
de prestatiela performance
scheurendéchirer
de sportblessurela blessure de sport
de topsportle sport d'élite, le sport de pointe
de twijfelle doute
verstandigintelligemment
het voordeell'avantage (m)
waard zijnvaloir