vocabulaire - thème 7 deel C

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
à mon avisnaar mijn mening
alors queterwijl
l'angoisse (v)de angst
aprèsna(dat)
au cours dein de loop van
centrer le balloneen voorzet geven
cependanttoch, eerder
le chômeurde werkloze
commezoals
le contenude inhoud
depuissinds
du bon côtévan de goede kant
en d'autre termesmet andere woorden
en revanchedaarentegen
l'épreuve (v)de toets, het examen
être capable deinsupportable
être en reculteruglopen
faire de son mieuxje best doen
fou de rageuitzinnig
insupportableonverdraaglijk
marquer (rentrer) un buteen doelpunt scoren
passer un examenexamen doen
renoncer àafzien van
selon moivolgens mij
tant pisjammer
un stade combleeen uitverkocht stadion
une torture moraleeen morele kwelling
tout d'abordallereerst
toutefoisechter
allereersttout d'abord
de angstl'angoisse (v)
constaterenconstater
daarentegenen revanche
echtertoutefois
examen doenpasser un examen
in de loop vanau cours de
in staat zijn totêtre capable de
jammerjammer
je best doenfaire de son mieux
met andere woordenen d'autres termes
een morele kwellingune torture morale
na(dat)après
naar mijn meningà mon avis
onverdraaglijkinsupportable
sindsdepuis
sterk motiverendextrêmement motivant
stimulerenstimuler
terwijlalors que
toch, echtercependant
toevoegenajouter
van de goede kantdu bon côté
de verliezerle perdant
vermeldenpublier
volgens mijselon moi
de winnaarle gagnant
zoalscomme