vocabulaire - thème 7 deel D

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
à l'étrangerin het buitenland
l'annonce (v)de advertentie
avoir peurbang zijn
la cagede kooi
le créneau(de) ruimte
démissionneraftreden
les élections présidentielles (v mv)verkiezingen
en ventete koop
les habitants (m mv)de inwoners
hebdomadairewekelijks
le jeu de motsde woordspeling
le magazinehet tijdschrift
mensuelmaandelijks
l'opinion publique (v)de publieke mening
la page d'opinionde opiniepagina
la publicitéde reclame
quotidiendagelijks
révéleraan het licht brengen
sain(e) et sauf (sauve)ongedeerd
traiterbehandelen
de advertentiel'annonce (v)
behandelentraiter
dagelijksquotidien
in het buitenlandà l'étranger
de hoofdredactiela rédaction en chef
de krantle journal
maandelijksmensuel
de opiniepaginala page d'opinion
de publieke meningl'opinion publique (v)
de reclamela publicité
(de) ruimtele créneau
de spotprentla caricature
te koopen vente
het tijdschriftle magazine
wekelijkshebdomadaire
de woordspelingle jeu de mots