vocabulaire - thème 8 deel B

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
l'abus (m)het misbruik
avertirwaarschuwen
confiertoevertrouwen
la coutumede gewoonte, het gebruik
le domicilehet huis
s'exposer àzich blootstellen aan
les frais (m mv)de kosten
maîtriserbeheersen
moyennanttegen
l'inconvénient (m)het nadeel
indispensablenoodzakelijk
à l'improvisteonverwachts
passer l'aspirateurstofzuigen
la patiencestofzuigen
le piègede valstrik
la précautionde voorzorgsmaatregel
recommanderaanbevelen
la rémunérationhet loon
requisvereist
sécher des coursspijbelen
se dépayserin een andere omgeving vertoeven
scrupuleuxgewetensvol
aanbevelenrecommander
het geduldla patience
het gebruik, de gewoontela coutume
het huisle domicile
de huisvestingl'hébergement (m)
de kostenles frais (m mv)
het misbruikl'abus (m)
het nadeell'inconvénient (m)
noodzakelijkindispensable
opschieten mets'entendre avec
onverwachtsà l'improvisite
spijbelensécher des cours
verbeterenaméliorer
vloeiendcouramment
de voorzorgsmaatregella précaution
de vrije dagle jour de congé
waarschuwenavertir
zich goed reddense débrouiller