vocabulaire - thème 8 deel D

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
avoir l'intention devan plan zijn om
fourmiller dewemelen van
fréquenté parveel bezocht door
modérématig, krap
se réjouir dezich verheugen op
suite ànaar aanleiding van
valoir la peinede moeite waard zijn
aangevenindiquer
de beheersingla maîtrise
iets drinkenboire un coup
in afwachting van uw antwoorddans l'attente de votre réponse
inbegrepencompris
het inschrijfformulierla fiche d'inscription
matig, krapmodéré
van plan zijnavoir l'intention de
u bij voorbaat dankenen vous remerciant d'avance/je vous remercie d'avance
veel bezocht doorfréquenté par
het volgendece qui suit
zich verheugen opse réjouir de