Flash cards 1a: lezen & luisteren fr-nl

klik op volgende / omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Ken je het woord, klik dan op verwijder om hem uit de stapel te halen.
désespoir (m)wanhoop
exigence (v)eis
se plaindre dezich beklagen over
se lancerhet erop wagen
attaque (v)aanval
congelédiepvries-
gardien (m)keeper
coq (m)haan
beaucoup de mondeveel mensen
guidémet gids
piétonvoetgangers-
piste cyclable (v)fietspad
viserrichten
équitation (v)paardensport
uniréénmaken, verenigen
embaucherin dienst nemen
en tant queals
gain (m)winst
gratuitementgratis
livreur (m)bezorger
location (v)(ver)huur
journalierdagelijks
concessionnaire (m)dealer
dépannage (m)pech verhelpen
pièce de rechangeonderdeel
épisode (m)aflevering