Flash cards 1b: lezen & luisteren fr-nl

klik op volgende / omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Ken je het woord, klik dan op verwijder om hem uit de stapel te halen.
voir la vie en rosehet leven van de zonnige kant bekijken
agirhandelen
courageusementmoedig
être la mer à boiremoeilijk zijn, onbegonnen werk zijn
dévorerverslinden
éclater deuitbarsten in
enfantinkinderlijk
inquiétude (v)ongerustheid
se moquer despotten met
trou (m)gat
adoucirzacht maken
blanchirwit worden
embellirmooier worden
être de rigueurverplicht zijn
maigrirafvallen
nudité (v)naaktheid
assiette (v)bord
ne pas être dans son assietteniet in zijn gewone doen zijn
crevantslopend
empoisonnervergiftigen
enterrement (m)begrafenis
nourrirvoeden
subirondergaan
prévoirvoorbereid zijn op, voorzien
viderleegmaken
brûler(ver)branden
caresserstrelen, aaien
caresser un projeteen plan koesteren
économisersparen
manquerontbreken
souleveroptillen
donner un coup de maineen handje helpen
tardivementlaat
bouleverseroverhoop gooien
comporterbestaan uit
jouer sa dernière cartezijn laatste troef spelen
dehorsbuiten
dévoileronthullen
coeur de la ville (m)het hart van de stad
semerzaaien
exploit (m)topprestatie
se refroidirkouder worden
autorisertoelaten
légalwettelijk
décevantteleurstellend
fautiffout
folie (v)dwaasheid
forcémentnoodzakelijkerwijs
garde du corps(m)lijfwacht
goût (m)smaak
noircirzwart maken
nulwaardeloos
rapprochementtoenadering
à la charge devoor rekening van
en moyennegemiddeld
géantreus(achtig)
grande surface (v)supermarkt
hebdomadairewekelijks
main-d'oeuvre (v)arbeidskrachten
netnetto
rapporteropbrengen
rémunération (v)beloning
toucherontvangen
fillière (v)studierichting
navigation (v)scheepvaart
enregistreropnemen
grossissement (m)vergroting
vérifiercontroleren
refléterweergeven
mission (v)opdracht
vertu (v)goede eigenschap
donner sa langue au chathet opgeven