Flash cards 2b: lezen & luisteren fr-nl

klik op volgende / omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Ken je het woord, klik dan op verwijder om hem uit de stapel te halen.
joyeuxvrolijk
comble (m)toppunt
combleraanvullen
débuterbeginnen
caprice (m)gril, bevlieging
démarche (v)manier van lopen
s'occuper dezorgen voor
endurcirhard maken
gâtéverwend
glacéijskoud
faculté (v)vermogen
précaution (v)voorzorgsmaatregel
habilleraankleden
tenue (v)uniform
tissu (m)stof
cerveau (m)hersenen
exploitergebruiken
auditifgehoor-
ouïe (v)gehoor
son (m)geluid
sonoregeluids-
sourddoof
visuelgezichts-
vue (v)gezichtsvermogen
aveugleblind
lumineuxlicht-
obscurdonker
perception (v)waarneming
vision (v)zien
canne (v)stok
tactiletast-
touchertastzin
lisseglad
gustatifsmaak-
salézout
saveur (v)smaak
olfactifreuk-
odorat (m)reukzin
puanteur (v)stank
senteur (v)geur
souffrance (v)pijn
souffrirlijden
majeurgrootst
matinée (v)ochtend
prévugepland, voorzien
exploitation (v)bebouwing, exploitatie
littoral (m)kuststreek
périphérique (m)ringweg
résidervoorkomen
à destination denaar, met als bestemming
en provenance deafkomstig uit
carte d'accès à bord (v)instapkaart
embarquement (m)instappen
avertirwaarschuwen
axe (m)verkeersader
bouchon (m)file
contournerom...heen rijden
creux (m)gat, holte
densedicht, druk
desserviraandoen
embouteillage (m0file, opstopping
encombrement (m)file
flèche (v)pijl
fluidevlot doorstromend
inconvénient (m)nadeel
itinéraire (m)route
mettre à la disposition deter beschikking stellen van
perturbéontregeld
ralentirsnelheid verminderen
réduireverminderen
réseau routier (m)wegennet
sens (m)richting
traversée (v)doorsteek
véhicule (m)auto, voertuig
caillou (m)kei
vallée (v)dal
combattant (m)strijder
étalement (m)spreiding
interrogation (v)vraaggesprek
interrogerondervragen
passage (m)doortocht, overgang
persistervoortduren
peuplébevolkt
se prolongervoortduren
se fier àvertrouwen op
conseiller (m)raadgever
recommanderaanbevelen
apprentissage (m)scholing, opleiding
chargédruk, vol
releveropmerken
attribuertoekennen