Flash cards 3a: lezen & luisteren fr-nl

klik op volgende / omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Ken je het woord, klik dan op verwijder om hem uit de stapel te halen.
à l'aiseop zijn/haar gemak
délivrance (v)opluchting
devoir àte danken hebben aan
élan (m)bezieling
émuontroerd
hurlement (m)gebrul
se décontracterzich ontspannen
se détendrezich ontspannen
vivementwas het maar
affrontertrotseren
autonomezelfstandig
complicité (v)verstandhouding
gênerin verlegenheid brengen
lassitude (v)moedeloosheid
méfiantwantrouwend
prességehaast
abîmervernielen
ravissantbetoverend
gâcherkapotmaken
passer le capbereiken
provenirafkomstig zijn
béton (pop)ijzersterk
casse (v)schade door breuk
désoléhet spijt me
dispute (v)ruzie
enversten opzichte van
époux (m) / épouse (v)echtgenoot / echtgenote
planquer (pop)in veiligheid brengen
rassemblerbijeenbrengen
drap (m)laken
couverture (v)deken
couvrirbedekken
recouvrirbedekken
démarrerstarten
déserter (pop)het huis verlaten
mûrrijp
quotidiendagelijks
refuge (m)schuilplaats
venir dezojuist
abri (m)schuilplaats, onderkomen
dégât (m)schade
douceur (v)vriendelijkheid
lac (m)meer
se croiserelkaar ontmoeten
voisinnaburig
accès (m)toegang(sweg)
associerverenigen
descente (v)afdaling
initiation (v)eerste kennismaking
saut (m)sprong
omettrevergeten
inoubliableonvergetelijk
lointainver (verwijderd)
prometteurveelbelovend
secours (m)hulp
sono (v) (pop)geluidsinstallatie
teuf (v) (pop)feest
vis-à-vistegenover elkaar
averse (v)regenbui
brume (v)nevel, mist
contrairement àin tegenstelling tot
éclaircie (v)opklaring
horriblevreselijk
incendie (m)brand
modérématig
nuage (m)wolk
verglas (m)ijzel
convenirtoegeven
emmenermeenemen
entente (v)goede verstandhouding
étoufferonderdrukken
hébergement (m)huisvesting
insulterbeledigen
intervenirtussenbeide komen
issue (v)uitweg
trace (v)spoor
attrait (m)aantrekkingskracht
envisagertegemoet zien
quelconqueeen of andere
subvention (v)subsidie
aériendoor de lucht / luchtvaart-
délai (m)termijn
qualifierkwalificeren, betitelen
traiter deuitmaken voor
voile (v)zeil
coordonnées (v, mv)adres en telefoonnummer
précédentvoorafgaand
ressentirvoelen
muni devoorzien van
siège (m)stoel
curé (m)pastoor
pasteur (m)dominee
précipiteroverhaasten