Flash cards 3a: lezen & luisteren nl-fr

klik op volgende / omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Ken je het woord, klik dan op verwijder om hem uit de stapel te halen.
nieuwgierigheidcuriosité (v)
teleurstellingdéception (v)
zich bemoeien metse mêler de
angst (2 betekenissen)angoisse (v) / peur (v)
het eens zijnêtre d'accord
opmerkenapercevoir
zekercertes
afschuwelijkaffreux
brommertje (pop)mob (v)
voorwendselprétexte (m)
duidelijkévident
gelukchance (v)
geweldiggénial
hoopespoir (m)
knal- (pop)super
manmari (m)
moeitepeine (v)
oplossingsolution (v)
regelenrégler
uit elkaarséparé
in orde brengenarranger
leegvide
waarschuwenprévenir
onbekendeinconnu(e) (m/v)
schreeuwcri (m)
afhangendépendre
rustense reposer
sneeuwneige (v)
trachtententer
vrouw (pop)meuf (v)
werkelijkréel
regenpluie (v)
dag voorveille (v)
volgende daglendemain (m)
bij elkaar brengenréunir
franken, euro's (pop)balles (v, mv)
bekennenavouer
merkenremarquer
boek (pop)bouquin (m)
zich verzetten tegens'opposer à
weer zienrevoir