Flash cards 3b: lezen & luisteren fr-nl

klik op volgende / omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Ken je het woord, klik dan op verwijder om hem uit de stapel te halen.
à la foistegelijkertijd
indépendance (v)minderjarig
mineurminderjarig
modération (v)gematigdheid
pousseraanzetten
vaincreoverwinnen
vainqueuroverwinnaar
entraînermeeslepen
malaise (m)gevoel van onbehagen
préciserduidelijk maken, verduidelijken
se préoccuper dezich bezorgd maken over
se rendre comptezich rekenschap geven
abus (m)misbruik
chute (v)val
ainsi queevenals
par contredaarentegen
ancêtre (m)voorouder
surprendreverrassen, betrappen
bois (m)bos
chasse (v)jacht
désertiquewoestijnachtig
lâcherloslaten
sol (m)bodem
à condition queop voorwaarde dat
attente (v)het wachten
consommergebruiken
participant (m)deelnemer
prudentvoorzichtig
reculerachteruit rijden
se déplacerzich verplaatsen
s'ennuyerzich vervelen
extrêmementbuitengewoon
proie (v)prooi
abattreneerschieten
c'est quedoordat
comte (m)graaf
dénonceraan de kaak stellen
escroquerie (v)oplichting
limite (v)grens
limiterbeperken
punirstraffen
rejeterafwijzen
responsableverantwoordelijk
assassinervermoorden
effectivementinderdaad
insulte (v)belediging
inverse (m)tegengestelde
maire (m)burgemeester
paix (v)vrede
référence (v)verwijzing
taux (m)percentage
taxe (v)belasting
verserovermaken, betalen
aboutissement (m)einde
administration (v)bestuur
afin queopdat
améliorerverbeteren
annueljaarlijks
artisanambachtelijk
augmentation (v)stijging
se diviserverdeeld worden
exposant (m)exposant
favoriserbevoordelen
finalementuiteindelijk
fournisseur (m)leverancier
gamme (v)scala
honnêtementbehoorlijk
lucratifwinstgevend
marque (v)merk
nouveauté (v)nieuw product, nieuwheid
offre (v)(aan)bod
pour queopdat
autorisation (v)toestemming
enseignant(e) (m/v)docent(e)
médecine (v)medicijnen
obligatoireverplicht
par conséquentdientengevolge
concevoirontwerpen
en outrebovendien
entretien (m)onderhoud
éclatantoverweldigend, schitterend