Flash cards 4b: lezen & luisteren nl-fr

klik op volgende / omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Ken je het woord, klik dan op verwijder om hem uit de stapel te halen.
depressief zijn (pop)avoir le cafard
zorgsouci (m)
waarheidvérité (v)
schoonpropre
mineraalwatereau minérale (v)
restaurantje, herbergauberge (v)
sfeerambiance (v)
tochcependant
wantcar
zich voelense sentir
belovenpromettre
sindsdepuis que
terwijlpendant que
onder andereentre autres
daktoit (m)
oorzaakcause (v)
gevolgconséquence (v)
werkloosheidchômage (m)
dusdonc
gevolgtrekking, conclusieconclusion (v)
schitterendbrillant
helftmoitié (v)
(aan)tonenmontrer