Flash cards 5a: lezen & luisteren fr-nl

klik op volgende / omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Ken je het woord, klik dan op verwijder om hem uit de stapel te halen.
affection (v)genegenheid
briserbreken
haine (v)haat
quête (v)zoektocht
assumeraanvaarden
constom
face àtegenover
inciteraansporen
soulagéopgelucht
attristéverdrietig
choquégeschokt
compréhensifbegrijpend
regret (m)spijt
étonnéverbaasd
exemplairevoorbeeldig
furieuxwoedend
indifféremtonverschillig
indignéverontwaardigd
insouciantonbezorgd
réciproquewederzijds
sang-froid (m)koelbloedigheid
se contenter detevreden zijn met
convenablefatsoenlijk
exagéreroverdrijven
pouce (m)duim
se foulerverstuiken
se griserbedwelmd raken
s'imposerzich opleggen
déménagerverhuizen
dèsvanaf
échec (m)mislukking
éterneleeuwig
faillirbijna...
inévitableonvermijdelijk
légitimité (v)wettigheid
procurerverschaffen
provoqueruitdagen
essuyerafvegen
être équipé deuitgerust zijn met
grimperklimmen
repousserterugschuiven
cloche (v)klok
culture (v)teelt
diminuerverminderen
enrichirverrijken
flot (m)golf
récolte (v)oogst
atteindrebereiken
franchirpasseren
relierverbinden
vague (v)golf
alimentervoorzien (van)
plongée (v)duiken
sous-marindiepzee
à peinenauwelijks
lien (m)band
s'accroîtretoenemen
apparemmentnaar het schijnt
approbateurgoedkeurend
douter detwijfelen aan
franchir les bornesde perken te buiten gaan
inégalité (v)ongelijkheid
livreroverleveren
publicité (v)reclame
suffirevoldoende zijn
incréduleongelovig
ingéniosité (v)vindingrijkheid
partagerdelen
savant (m)geleerde
usage (m)gebruik
admiratifbewonderend
événement (m)gebeurtenis
insignifiance (v)onbeduidendheid
neutreneutraal
valoirwaard zijn
charité (v)liefdadigheid