vocabulaire - thème 1 deel B

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
accéder àtoegang hebben/geven tot
l'accueil (m)het onthaal
aménageraanleggen
assister àaanwezig zijn bij
l'attache (v)de verbinding, de band
ça fait un bailhet is een eeuwigheid geleden
chaleureuxhartelijk, warm
conserverbewaren
conseillerraad geven
constituer debestaan uit
contraindredwingen
se déroulerzich afspelen
le descendantde afstammeling
le deuilde rouw
édifieroprichten
éloignéverwijderen
l'époque (v)het tijdperk
l'étranger (m)het buitenland
évoqueroproepen
exceptionneluitzonderlijk
la guerrede oorlog
hébergeronderdak verschaffen
l'héritage (m)de erfenis
l'hospitalité (v)de gastvrijheid
inaugurerinwijden
incroyableongelooflijk
le lieude plek
lumineuxverlicht, lichtgevend
l'Occident (m)het Westen
notammentvooral
le patrimoinehet (nationaal) erfgoed
principalbelangrijkst
le rayonnementde schittering
restituerteruggeven
le successeurde opvolger
urbainstedelijk, stads
aanwezig zijn bijassister à
belangrijkstprincipal
beschikbaardisponible
bewarenconserver
het buitenlandl'étranger (m)
de gastvrijheidl'hospitalité (v)
onderdak verschaffenhéberger
ongelooflijkincroyable
de oorlogla guerre
de opvolgerle successeur
de plekle lieu
raad gevenconseiller
het tijdperkl'époque (v)
uitzonderlijkexceptionnel
vooralnotamment