vocabulaire - thème 1 deel C

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
zich bevrijdense libérer
beheersen, overmeesterenmaîtriser
echtertoutefois
erkennenreconnaître
de geestl'esprit (m)
de gektela folie
de keizerl'empereur (m)
de machtle pouvoir
zich verbergense cacher
het verstand, de redela raison
apparemmentblijkbaar
contradictoiretegenstrijdig
être doté devoorzien zijn van
l'embuscade (v)de hinderlaag
empêcherverhinderen
l'empereur (m)de keizer
l'esprit (m)de geest
estimerschatten
la foliede gekte
la gravitéde ernst
hésistanttwijfelend
inquietongerust
la luciditéde helderheid (van geest)
maîtriserbeheersen, overmeesteren
parvenir àbereiken
le pouvoirde macht
la raisonhet verstand, de rede
reconnaîtreerkennen
se cacherzich verbergen
se libérerzich bevrijden
recelerbevatten
se référer àbetrekking hebben op
renvoyerwegsturen
superstitieuxbijgelovig
tenterproberen
terrestreaards-
toutefoisechter