langue-o-thèque - thème 2 deel D

Vertaal de zin in het Nederlands.