vocabulaire - thème 2 deel B

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
afin deom te
l'ancêtre (m)de voorouder
appartenir àbehoren tot
au reversaan de achterkant
la baiede vensteropening
l'extrémité (v)het (uit)einde
la briquede baksteen
civiqueburger-
la coupolede koepel
le déménagementde verhuizing
l'édifice (m)het gebouw
évoqueroproepen
la façadede voorgevel
héritererven
jadisvroeger
le maçonde metselaar
la maîtrisehet meesterschap, de beheersing
médiévalemiddeleeuws
le méprisde minachting
nettement, clairementduidelijk
le pilierde zuil
pointupuntig
poser surzetten op
se composer debestaan uit
la statuehet standbeeld
toutefoisechter
behoren totappartenir à
bestaan uitse composer de
burger-civique
duidelijknettement, clairement
echtertoutefois
ervenhériter
het gebouwl'édifice (m)
de koepella coupole
het meesterschap, de beheersingla maîtrise
middeleeuwsmédiévale
de minachtingle mépris
om teafin de
oproepenévoquer
puntigpointu
het standbeeldla statue
het (uit)eindel'extrémité
de verhuizingle déménagement
de voorgevella façade
de voorouderl'ancêtre (m)
vroegerjadis
zetten opposer sur