vocabulaire - thème 2 deel C

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
accueillirontvangen
l'amateur (m)de liefhebber
les arts plastiquesde beeldende kunst
le besoinde behoefte
dissimuleronttrekken
l'étoffe (v)de stof
éveillerontwaken
le mairede burgemeester
la palissadede pui
la reconnaissancede erkenning
s'emparer dezich meester maken van
souhaiterwensen
stupéfaitstomverbaasd
supprimerweghalen
surmonteroverwinning
tel queevenals
les tripesde ingewanden
le tubede buis
végétaleplantaardig
de verreglazen (van glas)
le voeude wens
voisinerzich bevinden naast
de beeldende kunstles arts plastiques
de behoeftele besoin
zich bevinden naastvoisiner
de buisle tube
de burgemeesterle maire
de erkenningla reconnaissance
evenalstel que
glazen (van glas)de verre
de liefhebberl'amateur (m)
onttrekkendissimuler
ontvangenaccueillir
ontwakenéveiller
overwinnensurmonter
plantaardigvégétale
de puila palissade
de stofl'étoffe (v)
stomverbaasdstupéfait
weghalensupprimer
de wensle voeu
wensensouhaiter
zich meester maken vans'emparer de