vocabulaire - thème 3 deel B

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
l'abeille (v)de bij
l'aiguillon (m)de stekel, de doorn
appliquertoepassen
se briserafbreken
le dardde angst
l'épine (v)de doorn, de stekel
(se) gratter(zich) krabben
la guêpede wesp
l'inflammation (v)de ontsteking
la morsurede beet
percerdoorboren
la piqûrede prik
la plaiede wond
la pommadede zalf
vif(ve)levendig, hevig
voirezelfs
de beetla morsure
de bijl'abeille (v)
de doorn, de stekell'épine (v)
(zich) krabben(se) gratter
de ontstekingl'inflammation (v)
de prikla piqûre
toepassenappliquer
de wespla guêpe
de wondla plaie
de zalfla pommade
zelfsvoire