vocabulaire - thème 3 deel D

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
cependantechter
conseilleraanraden
le contrairehet tegenovergestelde
décéderoverlijden
le désavantagehet nadeel
égalementook, eveneens
l'inconvénient (m)het nadeel
l'inverse (m)het tegenovergestelde
mouriroverlijden
pourtanttoch, echter
quotidiennement (bw)dagelijks
recommanderaanraden
aanradenconseiller, recommander
dagelijks (bw)quotidiennement (bw)
echtercependant
het nadeelle désavantage, l'inconvénient (m)
ook, eveneenségalement
overlijdendécéder, mourir
het tegenovergesteldele contraire
toch, echterpourtant