vocabulaire - thème 4 deel B

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
à cette époquein die tijd, in die periode
aboutir àleiden tot
l'acception (v)de betekenis
l'administration (v)de overheid
apitoyé pargeraakt door
l'apogée (m)het hoogtepunt
compromettrebedreigen
les contes (m mv)de verhalen
écraserverpletteren
emportermeenemen
être à la dispositionter beschikking staan
évoqueroproepen
fulgurantbliksemsnel
les hommes d'affaires (m mv)de zakenmannen
le littoralde kust
outrebehalve, naast
la péninsulehet schiereiland
prêter attention àaandacht schenken aan
profondsterk
les revendications (v mv)de eisen
s'éloignerzich verwijderen
s'occuper de qqnzich met iemand bemoeien
sacréheilig
se succéderelkaar opvolgen
la signalisation routièrede verkeersborden
le soleil couchantde ondergaande zon
les taches (v mv)de vlekken
le traitéhet verdrag
aandacht schenken aanprêter attention à
bedreigencompromettre
behalve, naastoutre
bliksemsnelfulgurant
de eisenles revendications (v mv)
elkaar opvolgense succéder
geraakt doorapitoyé par
heiligsacré
het hoogtepuntl'apogée (m)
in die tijd, in die periodeà cette époque
de kustle littoral
leiden totaboutir à
meenemenemporter
de ondergaande zonle soleil couchant
oproepenévoquer
het schiereilandla péninsule
sterkprofond
ter beschikking staanêtre à la disposition
het verdragle traité
de verhalenles contes (m mv)
de verkeersbordenla signalisation routière
de vlekkenles taches (v mv)
de zakenmannenles hommes d'affaires (m mv)
zich met iemand bemoeiens'occuper de qqn