vocabulaire - thème 4 deel C

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
allouer des livresgeld verstrekken (livre = oude Franse munt)
assumeraanvaarden
bilinguetweetalig
célibatairevrijgezel
la constitutionde grondwet
contemporainhuidig
courageuxmoedig
le cuivrehet koper
déchaînéonstuimig
la découvertede ontdekking
en l'honneur deter ere van
environongeveer
être en position de concurrenceelkaar beconcurreren
fonderoprichten
germanophoneDuitstalig
mener àleiden tot
mettre sur piedop touw zetten
la moitiéde helft
nouer des relationsrelaties aanknopen
nourrirvoeden
l'objectif (m)het doel
l'orphelin (m)het weeskind
pourtant, cependanttoch, echter
prendre possession dein bezit nemen
ravi deblij met, verrukt van
se réfugier, s'enfuirvluchten
se souleverzich oprichten, in opstand komen
souhaiterwensen
la veuvede weduwe
aanvaardenassumer
blij met, verrukt vanravi de
het doell'objectif (m)
Duitstaliggermanophone
elkaar beconcurrerenêtre en position de concurrence
geld verstrekkenallouer des livres
de grondwetla constitution
de helftla moitié
huidigcontemporain
in bezit nemenprendre possession de
leiden totmener à
moedigcourageux
ongeveerenviron
de ontdekkingla découverte
oprichtenfonder
relaties aanknopennouer des relations
ter ere vanen l'honneur de
toch, echterpourtant, cependant
tweetaligbilingue
vluchtense réfugier, s'enfuir
voedennourrir
vrijgezelcélibataire
de weduwela veuve
het weeskindl'orphelin (m)
wensensouhaiter
zich oprichten, in opstand komense soulever