vocabulaire - thème 4 deel D

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
agilelenig, soepel
atteindrebereiken
audacieuxdapper
le bâtonde stok
le cimetièrede begraafplaats
couramment (bw)vloeiend
la cueillettehet plukken
décrocherafhaken, losmaken
dégagervrijmaken
les déguisements (m mv)de verkleedkleren, vermomming
dèsvanaf
dévoileronthullen
entamerbeginnen
la paillehet rietje
le piègede valstrik
la presqu'îlehet schiereiland
la prièrehet gebed
récolteroogsten
se déroulerplaatsvinden
les sentiers (m mv)de paden
la superficiede oppervlakte
tandis queterwijl
veillerwaken
afhaken, losmakendécrocher
de begraafplaatsle cimetière
bereikenatteindre
dapperaudacieux
het gebedla prière
lenig, soepelagile
oogstenrécolter
de oppervlaktela superficie
de padenles sentiers (m mv)
plaatsvindense dérouler
het plukkenla cueillette
het rietjela paille
het schiereilandla presqu'île
de stokle bâton
terwijltandis que
de valstrikle piège
vanafdès
de verkleedkleren, vermommingles déguisements (m mv)
vloeiend (bw)couramment
vrijmakendégager
wakenveiller