vocabulaire - thème 5 deel B

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
l'abattement (m)het kappen
l'autorisation (v)de toestemming
l'avantage (m)het voordeel
le braconnagehet stropen
la chassede jacht
contribuer àbijdragen aan
la croissancede groei
la déforestationde ontbossing
l'effet de serre (m)het broeikaseffect
l'émission de gaz (v)de gasuitstoot
en collaboration avecin samenwerking met
l'espèce (v)de soort
l'extinction (v)het uitsterven
la fontehet smelten
fournirleveren
le gagne-painde broodwinning
le glacierde gletsjer
incendierin brand steken
l'inondation (v)de overstroming
le mammifèrehet zoogdier
massacrerafslachten
menacerbedreigen
la moitiéde helft
ne...guèrenauwelijks
néanmoins(desal)niettemin
le parc éolienhet wind(molen)park
le patrimoinehet erfgoed
perturberverstoren
le poisonhet gif
la poubellede vuilnisbak
préserverbeschermen/bewaren
le réchauffementde opwarming
le refugehet toevluchtsoord
les ressources (v mv)de inkomsten
sauvagewild
le soutiende steun
afslachtenmassacrer
bedreigenmenacer
beschermen, bewarenpréserver
bijdragen aancontribuer à
het broeikaseffectl'effet de serre (m)
de gasuitstootl'émission de gaz (v)
het gifle poison
de gletsjerle glacier
de groeila croissance
de helftla moitié
in brand stekenincendier
in samenwerking meten collaboration avec
de jachtla chasse
het kappenl'abattement (m)
nauwelijksne...guère
(desal)nietteminnéanmoins
de ontbossingla déforestation
de opwarmingle réchauffement
het smeltenla fonte
de soortl'espèce (v)
het uitstervenl'extinction (v)
het voordeell'avantage (m)
wildsauvage