vocabulaire - thème 5 deel C

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
abîmerbeschadigen
l'ardeur (v)de ijver
augmentervermeerderen, toenemen
la branchede tak
le brouillonhet klad
les déchets (m mv)het afval
découragerontmoedigen
diminuerverminderen
l'élevage (m)de veeteelt
l'encre (v)de inkt
en veillestand-by
issu deafkomstig uit
lutter contrestrijden tegen
la majoritéde meerderheid
quotidien(ne)dagelijks
remettreoverhandigen
afkomstig uitissu de
het afvalles déchets (m mv)
beschadigenabîmer
dagelijks (bijv. nw)quotidien(ne)
de ijverl'ardeur (v)
het kladle brouillon
de meerderheidla majorité
ontmoedigendécourager
overhandigenremettre
stand-byen veille
strijden tegenstrijden tegen
de takla branche
de veeteeltl'élevage (m)
vermeerderen, toenemenaugmenter
verminderendiminuer