vocabulaire - thème 6 deel B

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
l'accession (v)de toetreding
appliquertoepassen
civilburgerlijk
le combatde strijd
le compte-renduhet verslag
conjointementtegelijkertijd
la croissancede groei
la dénonciationde aanklacht
la dettede schuld
dévasterverwoesten
douégetalenteerd
l'emporter surhet winnen van
encourageantaanmoedigend
entamerbeginnen
évoqueroproepen
l'exigence (v)de eis
exigereisen
la malnutritionde ondervoeding
mettre en oeuvreopzetten
la morbiditéde ongezondheid
la nutritionde voeding
l'orphelin (m)de wees
prodiguer(in groot aantal) verlenen/verrichten
le recoursde toevlucht
réduireverminderen
rejoindrezich voegen bij
le sidaaids
soignantverzorgend
soitoftewel
le tauxhet percentage
le traitéhet verdrag
la violationde schending
vulnérablekwetsbaar
de aanklachtla dénonciation
aidsle sida
de eisl'exigence (v)
eisenexiger
kwetsbaarvulnérable
ondersteunensoutenir
opzettenmettre en oeuvre
de schendingla violation
de schuldla dette
de strijdle combat
verminderenréduire
verzamelencollecter
de voedingla nutrition
de weesl'orphelin (m)