vocabulaire - thème 6 deel C

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
acquérirverwerven
apporteropleveren
bénéficier deprofiteren van
le bidonvillede krottenwijk
bouleverségeschokt
une canetteeen blikje
concernébetrokken
courantgangbaar
la crédibilitéde geloofwaardigheid
la déchargede vuilnisbelt
l'échec (m)de mislukking
en ce qui concernewat betreft
irrespirableverstikkend
jouir degenieten van
modifierwijzigen
les ordures (v mv)het afval
prendre le relaisaflossen
ramasserverzamelen
soulagerverlichten
témoignergetuigen
un volontaireeen vrijwilliger
utilenuttig
l'utilité (v)het nut
het afvalles ordures (v mv)
wat betreften ce qui concerne
geschoktbouleversé
de krottenwijkle bidonville
het nutl'utilité (v)
nuttigutile
opleverenapporter
profiteren vanbénéficier de
verzamelenramasser
een vrijwilligerun volontaire
de vuilnisbeltla décharge