vocabulaire - thème 7 deel C

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
à la foistegelijkertijd
autant deevenveel
brièvementkort, bondig
brillerschijnen
contemporainhedendaags
le courantde stroming
l'époque (v)tijdperk
être ravi dedolblij zijn met
franchementeerlijk
le goûtde smaak
grossier, grossièregrof
imposer àopleggen aan
incontestablementonweerlegbaar
insolentbrutaal
la lâchetéde lafheid
le mensongede leugen
minableellendig
néanmoins(desal)niettemin
plutôteerder
puisqueomdat
renierafwijzen
restreintbeperkt
sagewijs
sans bornesgrenzeloos
se vengerzich wreken
sous prétexteonder voorwendsel dat
subventionnersubsidiëren
susciterveroorzaken
afwijzenrenier à
brutaalinsolent
(desal)nietteminnéanmoins
dolblij zijn metêtre ravi de
eerlijkfranchement
evenveelautant de
grofgrossier, grossière
de lafheidla lâcheté
de leugenle mensonge
omdatpuisque
onder voorwendsel datsous prétexte que
schijnenbriller
tegelijkertijdà la fois