vocabulaire - thème 7 deel D

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
apparaîtreverschijnen
la blaguede grap
capterbereiken, winnen, inpalmen
cognerkloppen
défendreverdedigen
la devisede lijfspreuk
le domainede wijngaard
embarasserin verlegenheid brengen
l'épouse (v)de echtgenote
évidentnatuurlijk, duidelijk
l'examen oral (m)het mondeling examen
fabuleuxfantastisch
hurlerbrullen
illuminerverlichten
incontestéonbetwistbaar
incorporerinlijven, inbouwen
matinalochtend-
l'ours (m)de beer
plaisantergrapjes maken
s'empêcherzich weerhouden
se ruerzich haasten
la soiréede feestavond
la sourcede bron
sous l'apparence dein de vorm van/als
taquinerplagen
la thèsede scriptie
bereiken, winnen,inpalmencapter
de bronla source
brullenhurler
de echtgenotel'épouse (v)
grapjes makenplaisanter
in de vorm van/alssous l'apparence de
het mondeling examenl'examen oral (m)
ochtend-matinal
plagentaquiner
verdedigendéfendre
verlichtenilluminer
zich weerhoudens'empêcher