vocabulaire - thème 8 deel B

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
l'acier (m)het staal
l'ampleur (v)de omvang
appartenir àbehoren tot
le charbonde (houts)kool
la constitutionde grondwet
convaincreovertuigen
emprunter (à)lenen (van)
l'ère (v)het tijdperk
l'homme d'État (m)de staatsman
hors jeubuitenspel
les impôts (m mv)de belasting
mettre en périlin gevaar brengen
la paixde vrede
le préjugéhet vooroordeel
la prospéritéde welvaart
puissantmachtig
punirstraffen
la réconciliationde verzoening
surestimeroverschatten
le traitéhet verdrag
trompermisleiden
unirverenigen
voterstemmen
behoren totappartenir à
de belastingles impôts (m mv)
de grondwetla constitution
lenen (van)emprunter (à)
machtigpuissant
misleidentromper
moedigcourageux
overschattensurestimer
het staall'acier (m)
stemmenvoter
het verdraghet verdrag
verenigenunir
het vooroordeelle préjugé