vocabulaire - thème 8 deel C

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
abusermisbruiken
en avoir assez degenoeg hebben van
bouleverseromverwerpen
d'abordallereerst
l'égalité (v)de gelijkheid
enfinten slotte
étayeronderbouwen
être ravi (de)verrukt zijn (over)
faire son de mieuxzijn best doen
la jeunessede jeugd
la pauvretéde armoede
pireslechter, erger
prendre des notesaantekeningen maken
privilégiébevoorrecht
quelconquezomaar een
raisonnableredelijk
le réseauhet netwerk
la réunionde vergadering
réussirslagen
se préparerzich voorbereiden
rendre comptezich realiseren
se sentir à l'aisezich op zijn gemak voelen
viser àstreven naar
aantekeningen makenprendre des notes
allereerstd'abord
erger, slechterpire
de gelijkheidl'égalité (v)
genoeg hebben vanen avoir assez de
de jeugdla jeunesse
misbruikenabuser
redelijkraisonnable
slagenréussir
ten slotteenfin
de vergaderingla réunion
verrukt zijn (over)être ravi (de)
zich op zijn gemak voelense sentir à l'aise
zich realiserense rendre compte
zich voorbereidense préparer