vocabulaire - thème 8 deel D

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
à cause devanwege
à condition deop voorwaarde dat, mits
à moins detenzij
l'adhésion (v)de toetreding
admettretoestaan
aucungeen (enkele)
autrefoisvroeger
la communautéde gemeenschap
coopérersamenwerken
d'ailleurstrouwens
les élections (v mv)de verkiezingen
les infos (v mv)het nieuws
la profondeurde diepte
se mêler àzich mengen in
tellement dezoveel
geen (enkele)aucun
het nieuwsles infos (v mv)
samenwerkencoopérer
tenzijà moins de
toestaanadmettre
de toetredingl'adhésion (v)
trouwensd'ailleurs
vanwegeà cause de
de verkiezingenles élections (v mv)
vroegerautrefois
zoveeltellement de