Flash cards 6a: lezen & luisteren fr-nl

klik op volgende / omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Ken je het woord, klik dan op verwijder om hem uit de stapel te halen.
ardeur (v)enthousiasme, ijver
crainte (v)vrees
vigueur (v)kracht
audace (v)durf
abandon (m)in de steek laten, verlaten
abandonnerafzien van
commodegemakkelijk
dès lorsvanaf dat moment
en revanchedaarentegen
solennelplechtig
appui (m)steun
collant (m)panty
maillot (m)badpak
sécherdrogen
couture (v)naad
prendre le relaishet overnemen
miracle (m)wonder
nuisibleschadelijk
péniblemoeilijk
périssablebederfelijk, vergankelijk
prodige (m)wonder
goutte (v)druppel
décorerversieren
héritage (m)erfenis
parer(ver)sieren, verfraaien
cendre (v)as
décalage (m)verschil
indicatifkengetal
résonnerweerklinken
palmarès (m)lijst van prijswinnaars
compatriote (m/v)landgenoot
luttervechten
ultérieurlater
mode (m)manier
législation (v)wetgeving
allocation (v)toelage
citoyen(ne) (m/v)burger(es)
familiervrij in de omgang
antérieurvoorafgaand, eerder
civilburgerlijk
contrevenant(e) (m/v)overtreder
être en infractionin overtreding zijn
esquisse (v)schets
foyer (m)gezin
judiciairerechterlijk
manifestation (v)demonstratie
navrantbedroevend
pudeur (v)schaamte
scrupule (m)(gewetens)bezwaar
royaume (m)koninkrijk
occidentalisation (v)verwesterlijking
chambardement (m)omwenteling
carrémentronduit
assemblée (v)vergadering
destin (m)lot
voterstemmen
électoralverkiezings-
tendance (v)strekking
tendugespannen
puissance (v)macht
fusionnereen fusie aangaan
aberration (v)verstandsverbijstering
acquisition (v)aankoop, aanschaf
annuaire (m)telefoongids
métier (m)beroep
outil (m)gereedschap
demeurerblijven
opportunité (v)mogelijkheid
constitution (v)samenstelling
être suspenduhangen
fil (m)draad
aiguhoog
onde (v)golf
armistice (m)wapenstilstand
empereur (m)keizer
conte (m)sprookje
naissance (v)ontstaan, opkomst
adapteraanpassen
périodique (m)tijdschrift
éditeur (m)uitgever
éditorial (m)hoofdartikel
tirage (m)oplage
faire la uneop de voorpagina staan
polar (m)detective
tome (m)boekdeel
se lasser debeu worden
critique (v)kritiek
à ne pas manquerdie je niet mag missen
éloquence (v)welsprekendheid
adepte (m/v)aanhanger/ster
audience (v)publiek
diffusion (v)uitzending
chef d'oeuvre (m)meesterwerk
choeur (m)koor
durableduurzaam
nu (m)naakt