Flash cards 7a: lezen & luisteren fr-nl

klik op volgende / omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Ken je het woord, klik dan op verwijder om hem uit de stapel te halen.
être doué debegiftigd zijn met
affectervoorwenden
feindredoen alsof
insensibleongevoelig
épanouissement (m)ontwikkeling
brute (v)beest
circonstance (v)omstandigheid
de plusbovendien
dissimuléachterbaks
francopenhartig
facilitervergemakkelijken
gaieté (v)vrolijkheid
habilebekwaam, handig
maladroitonhandig
minutieuxnauwkeurig
négligentslordig
serviablehulpvaardig
raségeschoren
évidentvanzelfsprekend
gravité (v)ernst
destinée (v)lot, bestemming
sort (m)lot
distinctementduidelijk, verschillend
ôteraf-, weg-, ontnemen
veuvage (m)overlijden van partner
à moins uetenzij
déballeruitpakken
duranttijdens
rupture (v)breuk
séparation (v)scheiding
tandis queterwijl
au fond deachterin
écart (m)tussenruimte, verschil
intervalle (m)tussenruimte, tussentijd
disposition (v)indeling
enleverafdoen, wegnemen
claquerklapperen, slaan
murmure (m)geruis
ruralplattelands-
urbainstedelijk
vacarme (m)herrie
clairementduidelijk
altitude (v)hoogte
balisébewegwijzerd
impeccablementsmetteloos
inéditorigineel, helemaal nieuw
tranche de vie (v)moment, periode uit het leven
ardentgloeiend
brûlantbrandend
latitude (v)breedte, luchtstreek
obscurité (v)duisternis
pénombre (v)schemerdonker
pourvu quemits, als...maar
itinérantrondtrekkend
arbitrairementwillekeurig
distinction (v)verschil, onderscheid
équitablementeerlijk
esclavage (m)slavernij
invoquerzich beroepen op
ivresse (v)dronkenschap
maintien (m)handhaving
octroyerverlenen
pénalstraf-
sobriété (v)matigheid
subsistance (v)levensonderhoud
système D (m)handigheid
nul neniemand
aménagement (m)inrichting
conviction (v)overtuiging
énoncégenoemd
exilerverbannen
impliqueromvatten
persécution (v)strafvervolging
poursuite (v)vervolging, achtervolging
quiconqueiedereen die
mérite (m)bekwaamheid, vervolging
dissimulerverbergen
en fonction deafhankelijk van
horaire (m)(werk)rooster
mettre en évidenceuit laten komen
ressource (v)hulpbron
ristourne (v)korting
bourse (v)beurs
obtention (v)verwerving
limitation (v)beperking
partieltentamen
potasserblokken voor
satisfaisantbevredigend
fonderstichten
culte (m)verering
monastère (m)klooster
prière (v)gebed