Flash cards 7b: lezen & luisteren fr-nl

klik op volgende / omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Ken je het woord, klik dan op verwijder om hem uit de stapel te halen.
rigolo, rigoloteleuk
mine de rienongemerkt
au détriment deten nadele van
éloquentduidelijk
mensonge(m)leugen
tarégek
envierbenijden
godasse(v)schoen
comparativementin vergelijking
canette (v)blikje
pétillantbruisend
sèche (v)sigaret
application(v)aanbrengen
creverdoodgaan
digestifvan de spijsvertering
efficacité (v)doeltreffendheid
évoquervermelden
prématurévoortijdig
remise en forme (v)fitness
ronddronken
soutenirsteunen
vigilance (v)oplettendheid
divergentuiteenlopend
à l'improvisteonverwachts
boue (v)modder
compléteraanvullen
gonzesse (v)meisje
jules (m)vent
n'avoir rien à voir dansniets te maken hebben met
réflexion (v)opmerking
suppliersmeken
tromperbedriegen
se casserweggaan
aspirateur (m)stofzuiger
mettre en valeurtot zijn recht laten komen
rouscaillerprotesteren
faire le tour deergens omheen lopen
performance (v)prestatie
alternerelkaar afwisselen
concilierverenigen
deuil (m)rouw
dommage(m)schade
faucherjatten
mettre en gardewaarschuwen
poulet (m)politieagent
distribution (v)verdeling
privilégierbevoorrechten, bevoordelen
accablé degebukt onder
baisserdalen
blé (m)geld
obtenirverkrijgen
rabattreverminderen
claquerverpatsen
en liquidecontant
épargne (v)spaar-
fauchéblut
signature (v)handtekening
gratifierbegunstigen
récompense (v)beloning
répartition (v)verdeling
restreindrebeperken
sacrifice (m)offer
se traduiretot uiting komen
rasantvervelend
boucherdichtstoppen
caisse (v)auto
prise (v)stopcontact
distorsion (v)vervorming
écouteurs (m, mv)koptelefoon
essai (m)test
collaborermeewerken
nasewaardeloos