Flash cards 8a: lezen & luisteren fr-nl

klik op volgende / omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Ken je het woord, klik dan op verwijder om hem uit de stapel te halen.
orgueilleuxtrots
agitéopgewonden
indécentonbetamelijk, ongepast
apitoyermedelijden opwekken
dépaysement (m)verandering van omgeving
emmerdeur/se (m/v)zeur
incertitude (v)onzekerheid
désavantage (m)nadeel
âne (m)ezel
avoir la langue bien penduegoed van de tongriem gesneden zijn
chercher midi à quatorze heuresspijkers op laag water zoeken
mettre en fureurwoedend maken
ne pas avoir froid aux yeuxvoor geen kleintje vervaard zijn
ne pas pouvoir sentirniet kunnen luchten of zien
se laisser fairemet zich laten sollen
malproprevies
irrésistibleonweerstaanbaar
avoir bon pied, bon oeilnog aardig kras zijn
avoir bonne mineer goed uitzien
verdâtregroen(achtig)
corporellichamelijk
curablete genezen
se confier àin vertrouwen nemen
renoncer àafzien van
ripaillerveel eten en drinken
uniquementuitsluitend
malheureusementongelukkig, helaas
commettrebegaan
mésentente (v)slechte verstandhouding
dégénérerontaarden
entremise (v)bemiddeling, tussenkomst
le cas échéanteventueel, in voorkomende gevallen
mécontentement (m)ontevredenheid
remettre en causeop losse schroeven zetten
puerstinken
brouette (v)kruiwagen
largeur (v)breedte
longerlopen, rijden langs
trottinette (v)step
fournirverschaffen
imprudence (v)onvoorzichtigheid
alourdirverzwaren
assèchement (m)drooglegging/-making
bruissement (m)geritsel, geruis
effet de serre (m)broeikaseffect
floraison (v)(op)bloei
mazout (m)stookolie
noircissement (m)het zwart worden/maken
mettre basjongen (van dieren)
chaton (m)katje
meurtrirtreffen
dépouillement (m)armoede, soberheid
recueillirverzamelen
volontaire (m/v)vrijwilliger
concourirmeedoen
en être quitte pourvrijkomen met
fugitif(voort)vluchtig
illégalité (v)onwettigheid
intermédiairetussen-
récurrentterugkerend
comparervergelijken
avoir voix au chapitreeen stem in het kapittel hebben
cautionnerinstemmen met
emporter le morceauwinnen
enrobéverpakt, verhuld
fusion (v)fusie
parité (v)gelijkheid
promouvoirbevorderen
préavis (m)voorafgaande kennisgeving
siégerzitting hebben in
élirekiezen
scrutin (m)verkiezing
suffrage (m)verkiezing
réforme (v)hervorming
suppression (v)afschaffing, opheffing
aller bon traineen flinke vaart hebben
collaborateurmedewerker
corrompreomkopen
être à la merci deovergeleverd zijn aan de willekeurvan
faire faux bondin de steek laten
remplacement (m)vervanging
proviseur (m)rector
chahut (m)herrie
délégué (m)afgevaardigde
postscolairena de school(jaren)
veinard (m)bofkont
sacrerkronen