Flash cards 8b: spreken nl-fr

klik op volgende / omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Ken je het woord, klik dan op verwijder om hem uit de stapel te halen.
oplettendattentif
gek, dwaasfou, folle
tevredencontent
wreedcruel
beleefdpoli
eerlijkhonnête
geestigspirituel
gekcon
jaloersjaloux
laflâche
moedigcourageux
overtuigendpersuasif
prettig, relaxedcool
redelijkraisonnable
spontaanspontané
trotsfier
vrolijkgai
zachtdoux
in de modebranché
opcrevé
stervenmourir
doodmort (v)
begrafenisenterrement (m)
geboortenaissance (v)
geboren wordennaître
getrouwd zijnêtre marié
huwelijkmariage (m)
kerelmec (m)
begravenenterrer
meisjenana (v)
kindgosse (m/v)
scheidingdivorce (m)
trouwfidèle
zich verlovense fiancer
verloofdefiancé(e) (m/v)
verlovingfiançailles (v, mv)
trouwense marier
vrijgezelcélibataire (m/v)
weduwnaar/weduweveuf/veuve (m/v)
toekomstavenir (m)
wordendevenir
ambtenaarfonctionnaire (m)
politieagentpolicier (m)
rechterjuge (m)
onderwijzerinstituteur/-trice (m/v)
typistedactylo (v)
tekstverwerkingtraitement de texte (m)
vakbondsyndicat (m)
baanemploi (m)
solliciteren naarpostuler
bedrijfentreprise (v)
beroeps-professionnel
fabriekusine (v)
reclamepublicité (v)
rooster, werktijdhoraire (m)
vastfixe
verdienengagner
vervelendemmerdant
werkenbosser
werknemeremployé(e) (m/v)