Flash cards 9a: lezen & luisteren fr-nl

Zoek de goede vertalingen bij elkaar.
tomber des nuesperplex staan
détournerafhouden
frénésie (v)bezetenheid
être porté surgek zijn op
croissanttoenemend, groeiend
désarmémachteloos
s'effaceruitgewist worden
distraireafleiden
faire la gueuleeen lelijk gezicht trekken
indignation (v)verontwaardiging
se ficher dezich niets aantrekken van
privation (v)onthouding
raisin (m)druif
teneur (v)gehalte
cépage (m)druivensoort
ancréverankerd
consistance (v)bestendigheid
dégustation (v)proeverij
engendrerverwekken
motte (v)kluit
vivres (m, mv)voedsel
coincébekneld
pireerger
bâton (m)stok
natalgeboorte-
nourrice (v)kindermeisje
chipergappen
consigne (v)opdracht
en dépit dein weerwil van
insolubleonoplosbaar
mettre un terme àeen einde maken aan
ratermissen
s'écrieruitroepen
vicieuxondeugdelijk, slecht
éteindreuitzetten
bâtirbouwen
se propagerzich verspreiden
avoir la dent dureeen scherpe tong hebben
s'entasserelkaar verdringen
affluertoestromen
avoir la bougeottegeen zitvlees hebben
engouement (m)geestdrift
coteau (m)wijnhelling
faire les vendangesde wijnoogst binnenhalen
vinification (v)wijnbereiding
pente (v)helling
précocevroeg
étenduwijds
captivité (v)gevangenschap
hanneton (m)meikever
tortue (v)schildpad
l'échapper belleer goed vanaf komen
méditerranéenvan het Middellandse Zeegebied
porter atteinte àschaden
démontreraantonen
déroberstelen
effectueruitvoeren
urgence (v)spoed
préjudice (m)schade
évaluerschatten
asservissement (m)onderwerping
affolerongerust maken
barre (v)grens
cortège (m)stoet
communémentgewoonlijk
se serrer les coudessolidair zijn
exerceruitoefenen
débouché (m)afzetmarkt
souterrainondergronds
viticulteur (m)wijnboer
chaîne (v)lopende band
donner de l'airspeelruimte geven
comptabiliserboeken
forfait (m)vast bedrag
conquérirveroveren
écouleraan de man brengen
jaillirplotseling ontstaan
mettre sous séquestrebeslag leggen op
révalorisation (v)herwaardering
se modérerzich matigen
souligneronderstrepen
matière première (v)grondstof
acier (m)staal
cuivre (m)koper
récupérerrecupereren, inzamelen
faire son apparitionzich vertonen, verschijnen
tous azimutsnaar alle kanten
dérive (v)achteruitgang
en abrégéverkort
à l'instar denet als
tumultueuxroerig
décimeruitdunnen
déferlantaanstormend
occupant (m)bezetter
mettre longtemps àer lang over doen
raidemoeilijk, steil
passer en secondop de tweede plaats komen
pèlerin (m)pelgrim