Les parties de la maison

Klik op een getal voor een plaatje en vul het goede woord in. Je moet geen lidwoorden invullen!

Heb je een spatie nodig, gebruik dan de underscore _ .
     1               
   2                 
                  
    3            4      
                  
5                    
                  
                6    
   7           8        
                  
                  
  9            10        
                  
          11          
            12        
    13