On a une fête. Qui fait les courses?

Kies het goede persoonlijk voornaamwoord. Kijk goed naar het lijdend voorwerp!

Qui achètele vin?Je achète.
Qui achèteles frites?Je achète.
Qui prendle café?Je prends.
Qui prendla bière?Je prends.
Qui achèteles cacahuètes?Je achète.
Qui achèteles olives?Je achète.
Qui prendla tortilla?Je prends.
Qui achètele jambon?Je achète.
Qui achèteles assiettes?Je achète.
Qui achèteles serviettes de table?Je achète.